Herroepingsrecht - ZOEV Concept Store

Article 9 – Herroepingsrecht en recht op teruggave

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 [6 april 2010 op de marktpraktijken] beschikt de consument over het recht om binnen de 14 werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de levering van het product, zonder kosten en zonder enige motivering de koper in te lichten dat hij zijn aankoop herroept. Opgelet: BOVENVERMELD RECHT GELDT NIET VOOR DE PRODUCTEN DIE WERDEN AANGEKOCHT TIJDENS DE SOLDEN/PROMOTIES. Deze producten zullen derhalve nooit worden hernomen noch terugbetaald!

De producten moeten verplicht binnen een termijn van 14 dagen worden teruggezonden naar ZOEV Concept Store in een perfecte staat zodat het mogelijk is om ze nog in de oorspronkelijke staat te verkopen (verpakking, accessoires, handleiding), naar behoren verzegeld en met een kopie van de factuur of de bestelbon.

Elk onvolledig, stukgegaan of beschadigd product of elk product waarvan de originele verpakking zou zijn beschadigd zal niet worden terugbetaald noch omgewisseld.

De consument die dit recht wenst uit te oefenen moet ZOEV Store hiervan binnen de 14 werkdagen contacteren via het e-mailadres hello@zoev.be

De verzendkosten die ZOEV Concept Store voor uw bestelling zou zijn aangegaan zullen onder geen beding worden terugbetaald.

Binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugneming zal ZOEV Store de betaalde sommen terugbetalen na aftrek van de leveringskosten die ten laste zijn van de consument.

Let op: Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. De eventuele extra opslag en opslagkosten zijn risico en verantwoordelijkheid van de klant.